ВАЗОРАТИ НАҚЛИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ "НАҚЛИЁТИ АВТОМОБИЛИ ВА ХИЗМАТРАСОНИИ ЛОГИСТИКИ"

Муовини аввали директор                                                                АХМЕДОВ  СУЛТОНМУРОД ҚАРАЕВИЧ
  аз 26.07. 2011с. дар мансаби муовини аввали директори  МД  «Наќлиёти автомобилї ва хизматрасонии  логистикї»-и Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон кор мекунад.  

                                                                                                      

*Соли таваллуд                                         11.05.1956 сол     

               

* Љои таваллуд                                    ќ. Лоёва, ноњияи . Восеъ,вилояти Хатлон   

 

*Миллат                                                               тољик      

 

*Маълумот                                                            олї       

   

 *Соли 1982    Донишкадаи аграрии  Тољикистонро  бо     ихтисоси  

   муњандис -  механик хатм кардааст         

 

                                                                

*Њизбият:                                              узви Њизби Халќии  Демократии                 

                                                               Тољикистон (аз соли 2004-ум)  

 

*Сафар ба давлатњои хориљї            Федератсияи Руссия, Мисри  

                                                               Араб,Турсия, Франсия, Молдова,             

                                                               Украина ва Хитой   

 

*Кадом забонњои хориљиро медонад                     русї

 

*Вакили халќ њаст ё не                                              не 

 

*Бо мукофотњои давлатӣ

сарфароз гардонида шудааст.         «Барои мењнати шоён» соли 1980       

 

* Вазъи оилавї                                          оиладор

 

*Суроѓа                               шањри Душанбе кучаи Зарафшон, хонаи 15 њуљраи 75

 

*Телефони мобилї:                                               93- 500- 42- 10.

                 

                                     *Кор ва фаъолияти   собиќа

 

05. 1974- 05. 1976    -   хизмати њарбї дар сафи Ќуввањои  Мусаллањи ИЉШС,  

                                        округи  њарбии    Урал        

 

09. 1977- 09. 1982   -  донишљўи  Донишгоњи аграрии Тољикистон, шањри Душанбе         

                                                            

11. 1982 - 06.1983  -    муњандиси муассисаи таъмирии   техникањои  хољагии ќишлоќ,

                                        ноњияи Восеъ  

 

06.1983 - 04.1985   -    мудири устохонаи таъмири   мошинњо  (МРМ),  ноњияи Восеъ

                                                           

 04.1985- 05.1989   -     сардори корхонаи хизматрасонии техникии  автомобилї (СТОА),  

                                        ноњияи Восеъ

 

05.1989- 09.1990    -    муњандиси пешбарандаи шуъбаи њамлу наќл   ва техникии Иттињодияи   

                                      истењсолии   наќлиёти автомобилии   шаҳри Ќурѓонтеппа                           

 

09.1990 -  11.1991  -    сардори шўъбаи истењсоли-техникї ва таъминотии  Иттињодияи  

                 истењсолии автомобилии  Кўлоб                                                                  

 

11.1991 -  04.1993   -   муовини сардори  идораи «Тољиктранскомплект»- и  

                                       Вазорати наќлиёти автомобилї, шањри Душанбе                                           

                                    

05.1993 - 03.1995    -   мудири шўъбаи наќлиёт, алоќа ва хољагии роњи  Кумитаи иљроияи

                                       вилояти Хатлон, шањри Ќурѓонтеппа  

                                                

3.1995- 02.2002      -  директори генералии Иттињодияи истењсолии  наќлиёти  автомобилии                                                      

                                       вилояти Хатлон, Вазорати  наќлиёт, шањри Ќурѓонтеппа

 

 

02.2002 - 06.2003   -  муовини  сардори    Хадамоти давлатии  назорат ва танзим дар соњаи          

                                       наќлиёт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

06.2003- 03.2004    -   муовини аввали сардори Идораи наќлиётии минтақаи  Њисор

                                                                                                                                                    

03.2004 - 02.2006   -    сардори Департаменти наќлиёти   автомобилии   Вазорати наќлиёт

                                                           

02.2006 -11.2006    -    муовини Сардори идораи наќлиётии минтаќаи Њисор    

                                                           

11.2006 -10.2007    -    сардори Раёсати механизатсия ва  наќлиётии идораи  сохтмонии  

           НОБ- и Сангтуда-1 (УС СГЭС-1  «Инженерный  центр»

                                        РАО  ЕЭС  Россия),  шањраки Сангтуда н. Данѓара                                             

                                                  

10.2007 - 02.2008   -     муовини директори генералии  Ассотсиатсияи њамлу   наќли

                                     «Роњи дурахшон», шањри Душанбе 

 

02.2008 - 03.2009   -   сармуњандиси Љамъияти сањомии шакли  кушодаи «Сомон -сервис» - и  

                                       Љамъияти сањомии шакли пушидаи  Корпоратсияи «Сомон-Душанбе»                                            

                                                           

 

03.2009 - 04.2010   -   сардори Корхонаи воњиди   давлатии   «Экспедитсияи    наќлиётии

                                       минтаќаи Кулоб»-и  Вазорати наќлиёт ва  коммуникатсияи Љумњурии                

                                       Тољикистон, шањри Кӯлоб

 

04.2010 - 07. 2011  -  муовини аввали  директори  генералии   Ассотсиатсияи                                                                                                                                                                    

                                    наќлиётчиёни   автомобилии Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе

                                                     

 аз  26.07. 2011сол 

           то  њоло      -  муовини аввали директори МД «Наќлиёти автомобилї 

                       ва  хизматрасонии логистикї»-и Вазорати   наќлиёти            

                        Љумњурии Тољикистон, шањри Душанбе.